Д-Р МАРИН ДЖЕДЖЕВ - тел. 0888 462953

jejev

Име

 

Марин Господинов Джеджев

Адрес

   

Телефон

 

0888 462953

Факс

   

E-mail

   

Националност

 

българин

Дата на раждане

 

04.10.1952 г.

  

Трудов стаж

 

 

Дати (от-до)

 

1982-2015

Име и адрес на работодателя

 

ВМА МБАЛ СОФИЯ, КЛИНИКА ПО КОРЕМНА ХИРУРГИЯ, бул. „Георги Софийски” 3

Заемана длъжност

 

Началник отделение Клиника Коремна хирургия

       

 

              

Дати (от-до)

 

от 2009 -2005

Име и адрес на работодателя

 

М.Ц. „Ангио”, бул. „Георги Софийски” 3

Заемана длъжност

 

хирург

  

Дати (от-до)

 

1972-1979

Име и адрес на работодателя

 

Районна болница-гр. Мездра

Заемана длъжност

 

Лекар -ординатор

Дати (от-до)

 

от 1972 до 1979 година

Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Медицински Университет, Медицински Факултет, гр. София

Наименование на придобитата квалификация

 

Лекар

Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

 

Магистър

     

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

1985-специалност „Обща медицина”

1995-курс Лапароскопска хирургия

1998-курс Жлъчно-чернодробна хирургия

2004 –курс по абдоминална ехография

2006- курс за работа с Versa-jet

Майчин език

 

Български,

Други езици

   

рУСКИ ЕЗИК

                                  

     
     
     
     

Социални умения и компетенции

 

Умение за работа и ръководене на екип 1990-2015.Шеф-екип в Спешен център-ВМА-София

Свидетелство за управление на МПС

   ДА 

Приложения

 

Диплом за завършено висше образование

 

 

:
Екип на Клиника по коремна хирургия - Военномедицинска Академия София
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА СПЕШНА МЕДИЦИНА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ", НАЧАЛНИК КЛИНИКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ
Top of Page