Д-Р КАЛОЯН ДЕНКОВ

denkov

Д-р Калоян Симеонов Денков е роден 1987г. В град София. Завършил средно образование 2006г. в елитна софийска гимназия с активно изучаване на английски език.

През 2006 г. започва следването си по медицина в МУ Пловдив .Завършва висшето си образование 2012г. Работи 2 години в клиника по пластична и естетична хиругия „Есте Клиник”. Назначен на работа в Клиника по коремна хирургия към катедра Спешна медицина и коремна хирургия във ВМА през месец април 2013г. Започва специализация по обща хирургия през месец август 2014г. към медицински факултет на Софийски университет Св. Климент Охридски с база на обучение ВМА.

Владее английски и немски език. Участва в изготвянето на публикации свързани с хирургия в български и чуждестранни издания. Има интерес както към конвенционалната,така и към лапароскопската хирургия.

:
Екип на Клиника по коремна хирургия - Военномедицинска Академия София
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА СПЕШНА МЕДИЦИНА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ", НАЧАЛНИК КЛИНИКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ
Top of Page