Д-Р МИРОСЛАВ МИРОНОВ - НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ СДОЦ

mironovД-р Мирослав Григоров Миронов - е роден през 1960 г.

1986 г. - завършва МУ София - специалност медицина

1992 г. - придобива специалност по "Обща хирургия"

           - клиничен ординатор по спешна хирургия

1993 г. Главен асистент

2014 г. Началник СДОЦ

:
Екип на Клиника по коремна хирургия - Военномедицинска Академия София
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА СПЕШНА МЕДИЦИНА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ", НАЧАЛНИК КЛИНИКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ
Top of Page