Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1284
Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1380
Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове 1532
Белоконски Е, Канев К, Костадинов Р, Димов Д, Гълъбова А, Гьорев И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан 1199
Владов Н, Кацаров К, Белоконски Е (редактори). Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата 1190
Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб 1748
Гърбев Г, Григоров Г, Христов Д, Василев К, Иванов П, Белоконски Е, Младенов Н, Александров В, Дойчинова-Симеонова М, Петров Н. Лапароскопска хирургия. 1364
Канев К, Кьосев К, Чобанов Н, Казанджиев П, Аждерян С, Дочев Ю. Наръчник за първа помощ 1618
Белоконски Е. Лапароскопска хирургия 1378
Василев К, Белоконски Е. Лапароскопско лечение на остри холецистити 1566
Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол 1493
Кьосев К. Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение 1454
Белоконски Е. Лапароскопски или конвенционален подход в коремната хирургия 1398
Белоконски Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение 1445
Панов Т. Лапаростомията при лечението на тежкия дифузен перитонит 1293
Top of Page