Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1419
Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1523
Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове 1666
Белоконски Е, Канев К, Костадинов Р, Димов Д, Гълъбова А, Гьорев И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан 1339
Владов Н, Кацаров К, Белоконски Е (редактори). Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата 1340
Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб 1901
Гърбев Г, Григоров Г, Христов Д, Василев К, Иванов П, Белоконски Е, Младенов Н, Александров В, Дойчинова-Симеонова М, Петров Н. Лапароскопска хирургия. 1509
Канев К, Кьосев К, Чобанов Н, Казанджиев П, Аждерян С, Дочев Ю. Наръчник за първа помощ 1773
Белоконски Е. Лапароскопска хирургия 1533
Василев К, Белоконски Е. Лапароскопско лечение на остри холецистити 1719
Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол 1651
Кьосев К. Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение 1596
Белоконски Е. Лапароскопски или конвенционален подход в коремната хирургия 1543
Белоконски Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение 1588
Панов Т. Лапаростомията при лечението на тежкия дифузен перитонит 1449
Top of Page