Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1322
Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1417
Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове 1567
Белоконски Е, Канев К, Костадинов Р, Димов Д, Гълъбова А, Гьорев И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан 1233
Владов Н, Кацаров К, Белоконски Е (редактори). Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата 1229
Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб 1787
Гърбев Г, Григоров Г, Христов Д, Василев К, Иванов П, Белоконски Е, Младенов Н, Александров В, Дойчинова-Симеонова М, Петров Н. Лапароскопска хирургия. 1404
Канев К, Кьосев К, Чобанов Н, Казанджиев П, Аждерян С, Дочев Ю. Наръчник за първа помощ 1659
Белоконски Е. Лапароскопска хирургия 1418
Василев К, Белоконски Е. Лапароскопско лечение на остри холецистити 1610
Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол 1536
Кьосев К. Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение 1492
Белоконски Е. Лапароскопски или конвенционален подход в коремната хирургия 1439
Белоконски Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение 1479
Панов Т. Лапаростомията при лечението на тежкия дифузен перитонит 1331
Top of Page