Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1270
Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1362
Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове 1514
Белоконски Е, Канев К, Костадинов Р, Димов Д, Гълъбова А, Гьорев И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан 1183
Владов Н, Кацаров К, Белоконски Е (редактори). Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата 1177
Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб 1730
Гърбев Г, Григоров Г, Христов Д, Василев К, Иванов П, Белоконски Е, Младенов Н, Александров В, Дойчинова-Симеонова М, Петров Н. Лапароскопска хирургия. 1351
Канев К, Кьосев К, Чобанов Н, Казанджиев П, Аждерян С, Дочев Ю. Наръчник за първа помощ 1604
Белоконски Е. Лапароскопска хирургия 1358
Василев К, Белоконски Е. Лапароскопско лечение на остри холецистити 1548
Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол 1474
Кьосев К. Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение 1436
Белоконски Е. Лапароскопски или конвенционален подход в коремната хирургия 1386
Белоконски Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение 1432
Панов Т. Лапаростомията при лечението на тежкия дифузен перитонит 1272
Top of Page