Д-Р ПАУЛИН ТОДОРОВ - АСИСТЕНТ КЪМ КАТЕДРА ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ - тел. +35929203400

drtodorovД-р Паулин Пламенов Тодоров
роден на 4.01.1976 г.

I. Медицинско образование и специализации:
1996 – 2002 - Завършва Медицински Университет – София, специалност медицина
2005 - 2010 - Придобива специалност по Хирургия – диплома № 015953/ 15.02.2011

2003 - 2015 - Асистент към Катедра Спешна медицина и коремна хирургия

II. Специални умения:
Коремна хирургия

III. Образование

1989 - 1994 - Национална Гимназия за древни езици и култури „Св.Константин Кирил Философ"
                    Първи език – френски
                    Втори език – английски

IV. Езикова подготовка:
Български - майчен език
Английски –C2;

Френски - C2

Руски –С2;

Тел. за контакт: +35929203400

:
Екип на Клиника по коремна хирургия - Военномедицинска Академия София
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА СПЕШНА МЕДИЦИНА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ", НАЧАЛНИК КЛИНИКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ
Top of Page