Д-Р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - тел. 0887 61 19 65

dimitrov

Роден на 16 август 1978г. В град София

2004 Назначен като лекар-ординатор към „Коремна хирургия” към Военно-медицинска академия І гр.София

2003г. Завършва медицина към „Медицински Университет” София

2010г. Придобива специялност „Хирургия” към „Медицински Университет „ София

2012г. Курс по „Основи на лапароскопската хирургия’ при „Клиника по чернодробно-панкреатична и трасплантационна хирургия” при Военно-медицинска хирургия.

2010г. Медицински Център „Св.Георги Софийски” към поликлиника на ВМА-София

Тел. 02/9225939;мобилен тел.0884 62 17 03, 0887 61 19 65

:
Екип на Клиника по коремна хирургия - Военномедицинска Академия София
РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА СПЕШНА МЕДИЦИНА И КОРЕМНА ХИРУРГИЯ", НАЧАЛНИК КЛИНИКА КОРЕМНА ХИРУРГИЯ
Top of Page