Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1395
Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1491
Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове 1639
Белоконски Е, Канев К, Костадинов Р, Димов Д, Гълъбова А, Гьорев И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан 1310
Владов Н, Кацаров К, Белоконски Е (редактори). Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата 1312
Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб 1869
Гърбев Г, Григоров Г, Христов Д, Василев К, Иванов П, Белоконски Е, Младенов Н, Александров В, Дойчинова-Симеонова М, Петров Н. Лапароскопска хирургия. 1478
Канев К, Кьосев К, Чобанов Н, Казанджиев П, Аждерян С, Дочев Ю. Наръчник за първа помощ 1744
Белоконски Е. Лапароскопска хирургия 1502
Василев К, Белоконски Е. Лапароскопско лечение на остри холецистити 1689
Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол 1619
Кьосев К. Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение 1569
Белоконски Е. Лапароскопски или конвенционален подход в коремната хирургия 1520
Белоконски Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение 1559
Панов Т. Лапаростомията при лечението на тежкия дифузен перитонит 1418
Top of Page