Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1442
Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1546
Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове 1687
Белоконски Е, Канев К, Костадинов Р, Димов Д, Гълъбова А, Гьорев И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан 1359
Владов Н, Кацаров К, Белоконски Е (редактори). Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата 1358
Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб 1920
Гърбев Г, Григоров Г, Христов Д, Василев К, Иванов П, Белоконски Е, Младенов Н, Александров В, Дойчинова-Симеонова М, Петров Н. Лапароскопска хирургия. 1527
Канев К, Кьосев К, Чобанов Н, Казанджиев П, Аждерян С, Дочев Ю. Наръчник за първа помощ 1795
Белоконски Е. Лапароскопска хирургия 1559
Василев К, Белоконски Е. Лапароскопско лечение на остри холецистити 1740
Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол 1675
Кьосев К. Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение 1620
Белоконски Е. Лапароскопски или конвенционален подход в коремната хирургия 1569
Белоконски Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение 1610
Панов Т. Лапаростомията при лечението на тежкия дифузен перитонит 1472
Top of Page