Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1349
Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1447
Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове 1595
Белоконски Е, Канев К, Костадинов Р, Димов Д, Гълъбова А, Гьорев И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан 1262
Владов Н, Кацаров К, Белоконски Е (редактори). Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата 1256
Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб 1820
Гърбев Г, Григоров Г, Христов Д, Василев К, Иванов П, Белоконски Е, Младенов Н, Александров В, Дойчинова-Симеонова М, Петров Н. Лапароскопска хирургия. 1431
Канев К, Кьосев К, Чобанов Н, Казанджиев П, Аждерян С, Дочев Ю. Наръчник за първа помощ 1690
Белоконски Е. Лапароскопска хирургия 1447
Василев К, Белоконски Е. Лапароскопско лечение на остри холецистити 1639
Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол 1571
Кьосев К. Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение 1522
Белоконски Е. Лапароскопски или конвенционален подход в коремната хирургия 1470
Белоконски Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение 1513
Панов Т. Лапаростомията при лечението на тежкия дифузен перитонит 1362
Top of Page