Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1454
Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1557
Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове 1698
Белоконски Е, Канев К, Костадинов Р, Димов Д, Гълъбова А, Гьорев И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан 1369
Владов Н, Кацаров К, Белоконски Е (редактори). Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата 1370
Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб 1931
Гърбев Г, Григоров Г, Христов Д, Василев К, Иванов П, Белоконски Е, Младенов Н, Александров В, Дойчинова-Симеонова М, Петров Н. Лапароскопска хирургия. 1539
Канев К, Кьосев К, Чобанов Н, Казанджиев П, Аждерян С, Дочев Ю. Наръчник за първа помощ 1807
Белоконски Е. Лапароскопска хирургия 1569
Василев К, Белоконски Е. Лапароскопско лечение на остри холецистити 1751
Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол 1687
Кьосев К. Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение 1632
Белоконски Е. Лапароскопски или конвенционален подход в коремната хирургия 1582
Белоконски Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение 1623
Панов Т. Лапаростомията при лечението на тежкия дифузен перитонит 1485
Top of Page