Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1469
Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск 1575
Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове 1716
Белоконски Е, Канев К, Костадинов Р, Димов Д, Гълъбова А, Гьорев И. Наръчник за оценка на медицинската обстановка в Ислямска Република Афганистан 1390
Владов Н, Кацаров К, Белоконски Е (редактори). Чернодробна трансплантация – практически атлас за по-добро спазване на правилата 1394
Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб 1950
Гърбев Г, Григоров Г, Христов Д, Василев К, Иванов П, Белоконски Е, Младенов Н, Александров В, Дойчинова-Симеонова М, Петров Н. Лапароскопска хирургия. 1557
Канев К, Кьосев К, Чобанов Н, Казанджиев П, Аждерян С, Дочев Ю. Наръчник за първа помощ 1826
Белоконски Е. Лапароскопска хирургия 1594
Василев К, Белоконски Е. Лапароскопско лечение на остри холецистити 1773
Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол 1713
Кьосев К. Чернодробен ехинокок: класификация, стадиране и хирургично лечение 1650
Белоконски Е. Лапароскопски или конвенционален подход в коремната хирургия 1604
Белоконски Е. Лапароскопска холецистектомия – усложнения и тяхното лечение 1644
Панов Т. Лапаростомията при лечението на тежкия дифузен перитонит 1516
Top of Page