Даскалов В. Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол

Даскалов В. „Оперативно лечение на хемороидалната болест под доплеров контрол", Дисертационен труд и автореферат за присъждане на образователна и научна степен „Доктор", ВМА, София 2013г.

Top of Page