Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб

Белоконски Е, Табаков М. Лапароскопска резекция на черния дроб. В Д. Костов, Г. Кобаков (редактори): Чернодробни метастази и колоректален рак. Варна, изд. на МУ"Проф. Д-р Параскев Стоянов"-Варна, 2006 г., стр. 91 – 98.

Top of Page