Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове

Белоконски Е, Кацаров Н, Канев К, Петров Н, Чобанов Н, Салтиров И, Кадурина М, Рамшев К, Райнов Ю, Младенов Н, Владов Н, Дойчинова-Петрова М, Иванов В, Калудиев Е, Дончев А, Ангелов Д, Костов К, Генов К, Драгнев В, Алексиев Л, Мутафчийски В. Медицинско осигуряване при мисии, кризи и терористични актове. Под ред. С. Тонев. Изд."Ирита", Казанлък, 2007 г., с. 59-115.

Top of Page