Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск

Белоконски Е. Оценка на опасностите при терористичен акт. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск. Под ред. С. Тонев. Казанлък, изд."Ирита", 2008 г., стр. 30-38.

Top of Page