Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск

Кацаров К, Белоконски Е. Взривните вещества предпочитаното оръжие. В: Тероризъм. Оценка и управление на медицинския риск. Под ред. С. Тонев. Казанлък, изд."Ирита", 2008 г., стр. 59-84.

Top of Page